Dịch vụ hợp tác đầu tư

Đây là hình thức mà tài khoản đầu tư được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư và được quản lý bởi Công ty Passion Investment.

abc-1
Đặc điểm dịch vụ
  • Các nhà đầu tư sẽ góp vốn (tối thiểu 20 triệu) vào một tài khoản chung gọi là hợp tác kinh doanh (HTKD).
  • Passion Investment dùng vốn chung này (quản lý tài khoản HTKD) thực hiện đầu tư trên thị trường chứng khoán
  • Tỷ suất lợi nhuận kỳ vọng là 20%/năm. Năm 2016 dịch vụ hợp tác đầu tư mang lại tỷ suất lợi nhuận xấp xỉ 95%. Năm 2017 tỷ suất lợi nhuận đang vượt mốc 50%.
  • Giá trị của tài khoản chung (HTKD) sẽ tăng hoặc giảm theo hiệu quả đầu tư của Passion Investment.

Video

Ví dụ

Vốn góp của nhà đầu tư sẽ được quy đổi thành đơn vị đầu tư (ĐVĐT)

Vốn góp của nhà đầu tư sẽ được quy đổi thành đơn vị đầu tư ( ĐVĐT)
01/01/2016 Vốn đầu tư Giá trị 1 ĐVĐT Số lượng ĐVĐT
Tài khoản HTKD trước khi khách hàng ký kết hợp đồng 1 tỷ đồng 10.000 đồng 100.000 ĐVĐT
Khách hàng A ký kết hợp đồng ngày 01/01/2016. Thời hạn 1 năm, số vốn đầu tư là 100 triệu 100 triệu 10.000 đồng 10.000 ĐVĐT (100 triệu / 10.000 đồng)
Tài khoản HTKD thay đổi sau khi khách hàng ký hợp đồng 1,1 tỷ đồng (1 tỷ + 100 triệu) 10.000 đồng 110.000 ĐVĐT (100.000 + 10.000)

Giá trị 1 ĐVĐT sẽ tăng/giảm dựa theo hiệu quả đầu tư của tài khoản HTKD

Giá trị 1 ĐVĐT sẽ tăng/giảm dựa theo hiệu quả đầu tư của tài khoản HTKD
31/03/2016 Vốn đầu tư Giá trị 1 ĐVĐT Số lượng ĐVĐT
Từ ngày 01/01/2016 đến ngày 31/03/2016, nhờ đầu tư hiệu quả, tài khoản HTKD lãi thêm 500 triệu đồng và không có thêm khách hàng mới thêm vốn 1,6 tỷ đồng (1,1 tỷ + 500 triệu) 14.545 đồng (1,6 tỷ / 110.000) 110.000 ĐVĐT
Khách hàng B ký kết hợp đồng ngày 31/03/2016. Thời hạn 1 năm, số vốn đầu tư là 100 triệu 100 triệu 14.545 đồng 6.875 ĐVĐT (100 triệu/14.545 đồng)
Tài khoản HTKD thay đổi sau khi khách hàng ký hợp đồng 1,7 tỷ đồng (1,6 tỷ + 100 triệu) 14.545 đồng 116.875 ĐVĐT (110.000 + 6.875)

Số tiền khách hàng nhận được khi tất toán = Số lượng ĐVĐT (ký kết trong hợp đồng) x Giá trị ĐVĐT (thời điểm 01/01/2017)

01/01/2016 Vốn đầu tư Giá trị 1 ĐVĐT Số lượng ĐVĐT
Vào ngày 01/01/2016 khách hàng A trong ví dụ trên ký kết hợp đồng 100 triệu đồng 10.000 đồng 10.000 ĐVĐT
01/01/2017 Vốn đầu tư Giá trị 1 ĐVĐT Số lượng ĐVĐT
Giả sử tại thời điểm tất toán ngày 01/01/2017, giá trị tài khoản HTKD tiếp tục tăng lên thành 2 tỷ do hiệu quả đầu tư tốt, không có thêm nhà đầu tư mới ngoài khách hàng A và B 2 tỷ đồng 17.112 đồng (2 tỷ / 116.875 ĐVĐT) 116.875 ĐVĐT

Số tiền khách hàng nhận được sau khi tất toán hợp đồng

Số lượng đơn vị đầu tư (ký kết trong hợp đồng) x Giá trị 1 ĐVĐT (thời điểm 01/01/2017)

Số tiền khách hàng A nhận được sau khi tất toán hợp đồng
10.000 x 17.112 = 171.120.000 đồng

Vì sao nên chọn dịch vụ Hợp tác đầu tư ?

  • Lợi nhuận cao: Dịch vụ Hợp tác đầu tư tận dụng được ưu thế quy mô trong đầu tư (khi cùng đầu tư với các nhà đầu tư khác). Với đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm, PI sẽ đem lại cho khách hàng mức tỷ suất lợi nhuận vượt trội.
  • Phù hợp: Chỉ với mức vốn đầu tư tối thiểu thấp (chỉ từ 20 triệu đồng trở lên), khách hàng đã có thể tham gia dịch vụ Hợp tác đầu tư. Ngoài ra, công ty chỉ thu phí quản lý của khách hàng khi đạt được lợi nhuận trên mức lợi nhuận cơ sở 6%.
  • Minh bạch: Hiệu quả đầu tư của Passion Investment sẽ được công bố vào chiều  thứ 6 hàng tuần trên website của công ty. Hàng tuần Passion Investment sẽ gửi báo cáo định kỳ tới các nhà đầu tư. Việc nộp/rút vốn, thay đổi tài khoản HTKD sẽ có công ty chứng khoán là bên giám sát thứ ba. Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn một trong nhiều hình thức hợp tác phù hợp với mục tiêu về lợi nhuận và khẩu vị rủi ro của từng khách hàng.