Tại sao danh mục đầu tư của Passion Investment lại thường rất cô đặc?

Đến thời điểm này, có thể rất nhiều nhà đầu tư thắc mắc tại sao danh mục đầu tư của PI/Hestia thường bao gồm rất ít cổ phiếu (4-5 cổ phiếu), và thường 1-2 cổ phiếu chính chiếm tỷ trọng cao trong danh mục.

32721361_10156350441394393_4025754553998639104_n

Có rất nhiều phương pháp đầu tư, đối ngược với phương pháp đầu tư tập trung này là phương pháp đa dạng hóa danh mục đầu tư (từ 10-20 cổ phiếu trong danh mục). Ưu điểm của phương pháp đa dạng hóa (diversification) là khi 1-2 cổ phiếu trong danh mục không tốt, cũng không làm ảnh hưởng quá nhiều đến hiệu quả chung của danh mục, ngược lại, nếu 1-2 cổ phiếu trong danh mục tốt, cũng không cải thiện được hiểu quả cuối cùng của danh mục nhiều. Đầu tư theo phương pháp này, kết quả sẽ nhiều khả năng giống như diễn biến của thị trường, khi thị trường lên sẽ lên, khi thị trường xuống sẽ xuống.

Cách làm của PI lại đi ngược với cách làm đó, danh mục được cấu thành bởi số lượng ít cổ phiếu, do đó tác động của việc chọn lựa cổ phiếu vào danh mục đến hiệu quả đầu tư là rất lớn.

Chúng tôi cho rằng một doanh nghiệp tốt, thì sớm hay muộn giá trị thị trường của doanh nghiệp sẽ phản ánh điều đó. Đầu tư dàn trải có thể giảm được rủi ro của doanh nghiệp, nhưng không thể khắc phục được rủi ro của thị trường. Thay vì đầu tư dàn trải, chúng tôi tập trung nghiên cứu và tìm hiểu rõ cổ phiếu mình đầu tư, để từ đó giảm thiếu tối đa rủi ro của doanh nghiệp. Thời gian đầu tư dài hạn kết hợp với 1 doanh nghiệp tốt, sẽ khắc phục tối đa rủi ro của thị trường.

Trong 2 cách đầu tư trên, không thể khẳng định cách nào là đúng, cách nào là sai, chỉ là cách nào phù hợp với ai, và quan trọng nhất là việc thực hiện như thế nào sau khi lựa chọn mà thôi. Sau tất cả thời gian và hiệu quả sẽ cho thấy ai là người làm tốt hơn.

Nguồn : Pif

Tại sao danh mục đầu tư của Passion Investment lại thường rất cô đặc?
3.7 (73.33%) 3 votes
TIN LIÊN QUAN