Các nước đã thoát nghèo, bỏ Việt Nam ở lại?

Để biết được trong quá khứ, một quốc gia ở châu Á, châu Phi hay châu Mỹ Latinh đã từng giàu có hay phát triển văn hóa rực rỡ như thế nào, hãy nhìn vào những gì họ đã làm ra, vốn đã bị các nước đế quốc thực dân cướp đi.

Xem thêm

Đầu tư từ năm 16 tuổi để nghỉ hưu năm 37 tuổi, tại sao không?

Năm 16 tuổi cũng là lần đầu tiên, anh được người ông của mình chỉ cho cách đầu tư.Nhưng ông có cả tài khoản 1,3 triệu USD trên sàn chứng khoán.Tất cả nhờ 2 chìa khoá chính: thời gian và lãi kép.Mỗi năm, Sean lại bỏ 33.000 USD để đầu tư vào tài sản rủi ro thấp và dự kiến đến tuổi nghỉ hưu là năm 37 tuổi, anh sẽ có 750.000 USD trong tài khoản ngân hàng.

Xem thêm