Về chúng tôi

Passion Investment

Nhiệm vụ của Passion Investment  là bảo toàn vốn cho khách hàng, tập trung duy trì một mức tỷ suất lợi nhuận ổn định và tận dụng sức mạnh của lãi kép để gia tăng tài sản cho khách hàng.

Passion Investment là công ty đầu tư chuyên nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư cổ phiếu. Passion Investment được thành lập vào năm 2015 bởi một nhóm các chuyên gia hàng đầu với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành quản lý quỹ đầu tư.

Thế mạnh của công ty bao gồm một đội ngũ giàu kinh nghiệm và một triết lý đầu tư hiệu quả đã được kiểm định qua thời gian. Công ty đầu tư dựa trên nguyên tắc đầu tư giá trị, ưu tiêu số một của chúng tôi là bảo toàn vốn cho khách hàng, tập trung duy trì một mức tỷ suất ổn định, tận dụng sức mạnh của việc tái đầu tư để gia tăng tài sản cho khách hàng. Bên cạnh đó, Passion Investment luôn luôn lắng nghe khách hàng để tư vấn loại hình đầu tư phù hợp với nhu cầu, mục tiêu lợi nhuận và khẩu vị rủi ro của khách hàng.

Với phương châm luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu, trong năm 2016 Passion Investment đã đem lại tỷ suất lợi nhuận bình quân hơn 95% cho các khách hàng của mình.

Thông tin cơ bản

  • Tổng tài sản quản lý: 400 tỷ
  • Số khách hàng đã tư vấn: hơn 400 khách hàng
  • Lĩnh vực hoạt động: Tư vấn đầu tư – Passion Investment tư vấn cho các khách hàng đầu tư vào các cổ phiếu  đã  niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán.

Giá trị cốt lõi

  • Lợi nhuận bền vững: ưu tiêu số một của chúng tôi là bảo toàn vốn cho khách hàng và tập trung duy trì một mức tỷ suất ổn định, tận dụng sức mạnh của lãi kép để gia tăng tài sản cho khách hàng.
  • Tin cậy: Chúng tôi cam kết luôn làm việc với thái độ trung thực, đáng tin cậy và tôn trọng. Chúng tôi luôn duy trì việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động của mình.
  • Tâm huyết: Chúng tôi cố gắng hiểu rõ và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm cơ hội đáp ứng yêu cầu của khách hàng cao hơn kỳ vọng mà khách hàng đề ra, luôn sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm được ủy thác và luôn xem lợi ích của khách hàng như chính lợi ích của mình.
  • Minh bạch: Chúng tôi cung cấp giải pháp cho phép khách hàng có thể theo dõi tài khoản hợp tác kinh doanh nhanh chóng và chính xác.
TIN LIÊN QUAN