Về chúng tôi

Passion Investment

Nhiệm vụ của Passion Investment  là bảo toàn vốn , tập trung duy trì mức tỷ suất lợi nhuận ổn định và tận dụng sức mạnh của lãi kép để gia tăng tài sản, đạt hiệu quả cao nhất trong đầu tư.

Passion Investment được thành lập vào năm 2015 bởi một nhóm các chuyên gia đầu tư với hàng chục năm kinh nghiệm trong ngành quản lý quỹ đầu tư.

Passion Investment sở hữu đội ngũ lãnh đạo và phân tích viên giàu kinh nghiệm ,triết lý đầu tư giá trị hiệu quả đã được kiểm định qua thời gian. Với nguyên tắc đầu tư giá trị, ưu tiêu số một của chúng tôi là bảo toàn vốn, tập trung duy trì mức tỷ suất ổn định và tận dụng sức mạnh của việc tái đầu tư để tối đa hóa lợi nhuận.

Giá trị cốt lõi

  • Lợi nhuận bền vững: Ưu tiêu số một của chúng tôi là bảo toàn vốn cho khách hàng và tập trung duy trì một mức tỷ suất ổn định, tận dụng sức mạnh của lãi kép để gia tăng tài sản cho khách hàng.
  • Tin cậy: Chúng tôi cam kết luôn làm việc với thái độ trung thực, đáng tin cậy và tôn trọng khách hàng tuyệt đối. Chúng tôi luôn duy trì việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế trong các hoạt động của mình.
  • Tâm huyết: Chúng tôi cố gắng hiểu rõ và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, tìm kiếm cơ hội đáp ứng yêu cầu của khách hàng cao hơn kỳ vọng mà khách hàng đề ra. Luôn sẵn sàng gánh vác mọi trách nhiệm được ủy thác và luôn xem lợi ích của khách hàng như chính lợi ích của mình.
  • Minh bạch: Chúng tôi cung cấp giải pháp cho phép khách hàng có thể theo dõi tài khoản hợp tác kinh doanh nhanh chóng và chính xác.
Về chúng tôi
5 (100%) 1 vote
TIN LIÊN QUAN