[Video] 1.200 điểm VN-Index “bây giờ đã khác ngày xưa”

Cùng lắng nghe những phân tích của ông Lã Giang Trung – CEO Passion Investment cùng các chuyên gia khác trong video dưới đây.

Nguồn: Bản tin tài chính ngày 15/7/2022

Rate this post