[Video] Bàn luận về thống kê của SSI và kỳ vọng nửa cuối năm 2022 và quan điểm về các ngành hàng

Mời quý nhà đầu tư cùng cùng lắng nghe chia sẻ trong video dưới đây của ông Lã Giang Trung.

Nguồn: Khớp lệnh ngày 14/7/2022

Rate this post