[Video] Bàn luận Winner và Loser của nửa đầu năm 2022 và đưa ra đánh giá cho nửa cuối năm 2022

Mời quý nhà đầu tư cùng cùng lắng nghe chia sẻ trong video dưới đây của ông Lã Giang Trung.

Nguồn: Khớp lệnh ngày 14/7/2022

Rate this post