Biểu đồ

Với tiêu chí minh bạch trong hoạt động đầu tư và báo cáo, Passion Investment sẽ thường xuyên cập nhật hiệu quả đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của quý khách hàng.

Biểu đồ thể hiện hiệu quả hình thức Hợp tác đầu tư (để hiểu rõ hơn về hình thức này vui lòng xem tại đây)

Lợi nhuận từ đầu năm 2016: 82.71 %

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

  • Giá trị Đơn vị đầu tư (ĐVĐT) ban đầu là 10.000 đồng tại thời điểm 3/1/2016. Giá trị này sẽ tăng/giảm tùy theo hiệu quả đầu tư của Passion Investment.
  • Vào thứ 6 hàng tuần, Công ty Passion Investment sẽ cập nhật số liệu hiệu quả đầu tư chính xác trên biểu đồ, giúp khách hàng có thể theo dõi thông tin thường xuyên.
  • Kết quả đầu tư được bên thứ 3 giám sát và xác nhận.