[Video] Các vấn đề về thị trường chứng khoán, đặc biệt là tại Mỹ

Các vấn đề thị trường chứng khoán, đặc biệt là tại Mỹ đang diễn ra như thế nào? Cùng lắng nghe video chia sẻ của ông Lã Giang Trung – CEO Passion Investment.

Nguồn: VNDirect ngày 14/7/2022

 

Rate this post