[Video] Cách chọn lọc cổ phiếu tốt giữa bão lời phím mua mã cổ phiếu

Mời quý nhà đầu tư cùng cùng lắng nghe chia sẻ trong video dưới đây của ông Lã Giang Trung.

Nguồn: Khớp lệnh ngày 14/7/2022

Rate this post