Cập nhật dòng tiền các ngân hàng trung ương từ 06/05-12/05/2021

Cập nhật dòng tiền các ngân hàng trung ương (NHTW)

FED – Cục Dự trữ liên bang Mỹ

– Tuần từ 06/05-12/05/2021, Total asset (tổng giá trị tài sản) của FED tăng 20 tỷ $. Trong đó, treasury (chứng khoán) tăng 14 tỷ $.

– Tổng 4 tuần gần nhất (15/04-12/05/2021), total asset của FED tăng 38 tỷ $, thấp hơn 82 tỷ $ so với là 120 tỷ $/tháng.

– Tăng/giảm total asset của FED trong 4 tuần gần nhất: 28 tỷ; -40 tỷ; 30 tỷ; 20 tỷ $.

ECB – Ngân hàng Trung ương châu Âu

– Tuần từ 01/05- 07/05: Total asset của ECB tăng gần 21 tỷ EUR.

– Tổng 4 tuần gần nhất (10/04-07/05/2021), total asset của ECB tăng khoảng 74.5 tỷ EUR.

– Tăng /giảm total asset của ECB trong 4 tuần gần nhất: 7.93 tỷ; 36.08 tỷ; 9.65 tỷ; 20.82 tỷ EUR.

BoJ – Ngân hàng Trung ương Nhật Bản

– 10 ngày từ 01/05-10/05: Total asset giảm khoảng 10 tỷ $.

– 40 ngày gần nhất từ 01/04 – 10/05, total asset của BoJ tăng khoảng 42 tỷ $.

– Tăng/giảm total asset của BoJ trong 40 ngày gần nhất: 10 tỷ; 4 tỷ; 43 tỷ; -15 tỷ $.

Kết luận: Các NHTW vẫn tiếp tục bơm tiền, các chính sách tiền tệ tiếp tục hỗ trợ cho đà tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu.

Passion Investment: Uy tín – An toàn – Hiệu quả

Địa chỉ: Tầng 3, tòa FS Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0966545553

Email: info@pif.vn

Fanpage: Passion Investment

Rate this post
TIN LIÊN QUAN