[Video] CEO Passion Investment nhận định triển vọng của đầu tư của ngành dầu khí

Cùng lắng nghe chia sẻ của ông Lã Giang Trung – CEO Passion Investment tại chương trình “Bí mật đồng tiền” về ngành dầu khí và các cơ hội đầu tư khác.

Nguồn: Bản tin Tài chính Kinh doanh VTV1 (ngày 20/01/2022)

 

Rate this post