Chỉ số tài chính nói gì?

Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp có thể kể nên rất nhiều câu chuyện về kinh doanh, cạnh tranh, năng lực của từng doanh nghiệp, từng ngành hay nền kinh tế. Ở topic này, Passion Investment sẽ đưa lên thống kê của một số chỉ số tài chính và các câu chuyện rút ra từ đó.

ROE (return on equity): là thước đo chính xác nhất để đánh giá một đồng vốn bỏ ra và tích lũy được tạo ra bao nhiêu đồng lời, tỷ lệ ROE càng cao càng chứng tỏ công ty sử dụng hiệu quả đồng vốn của cổ đông.

Trong top các doanh nghiệp hiệu quả nhất ở thị trường chứng khoán Việt Nam, ROE bình quân cao nhất của 20 doanh nghiệp hiệu quả hàng đầu trong khoảng từ 30% – 70%.

Chúng ta đều biết quy luật của kinh tế thị trường là ở đâu có lợi nhuận, các doanh nghiệp sẽ lao vào. Vậy đối với top hàng đầu có ROE cao mà duy trì được trong thời gian dài chứng tỏ các doanh nghiệp này đã tạo được một lợi thế cạnh tranh tốt, tạo ra một hàng rào bảo vệ lợi nhuận của mình.

Từ con số ROE chúng ta đã lựa chọn ngay được nhóm các công ty tốt với lợi thế cạnh tranh mạnh để nghiên cứu đầu tư –> ROE phần nào nói lên lợi thế cạnh tranh.

151281_d076086b47379a504aa44da3abccb2a2

Nguồn : Pif

 

5/5 - (1 bình chọn)