Chia Sẻ Của Khách Hàng Đỗ Hà

HY VỌNG NHIỀU CHIỀU

Trước đây mình có chơi chứng khoán mục đích là làm thêm kiếm tí chút, tuy nhiên hậu quả là cũng đã nhìn thấy,không có trình độ cộng thêm không có thời gian dành cho nó dẫn đến mình thua lỗ tới 50% số vốn bỏ ra. Sau thời gian đó thì mình tập trung vào làm việc và tích luỹ tiền gửi tiết kiệm. Sau một thời gian dài khoảng 5 năm, với kinh tế và suy nghĩ đã khác, kết hợp với sự trao đổi chỗ Lã Giang Trung về việc đầu tư chứng khoán của Passion Investment. Sau một thời gian đầu tư thì hiệu quả sinh lời thì đã vượt ngưỡng mong đợi, thay đổi hoàn toàn cách suy nghĩ của mình lúc ban đầu khi đặt bút ký hợp đồng cũng như giao tiền cho Passion.
Suy nghĩ lúc này đơn giản chỉ là mình chuyên sâu cái gì thì tập trung vào cái đó. Hy vọng sự phối hợp của mình với Passion Investment sẽ theo hướng gia tăng.

Rate this post
TIN LIÊN QUAN