[Video] Chiến lược đầu tư và ứng dụng tháp tài sản vào trong phân bổ tài sản

Chiến lược đầu tư và ứng dụng tháp tài sản trong phân bổ tài sản như thế nào? Hãy cùng lắng nghe lời khuyên cho nhà đầu tư từ chia sẻ của ông Lã Giang Trung – CEO Passion Investment.

Nguồn: VNDirect ngày 14/7/2022

Rate this post