Công ty CP May Sông Hồng: Tình hình kinh doanh tốt trở lại, LNST quý I/2021 tăng 54%

Sáng ngày 24/4, Công ty cổ phần May Sông Hồng (mã chứng khoán MSH – sàn HOSE) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 để tổng kết tình hình kinh doanh quý I/2021 và đặt ra mục tiêu cho năm tới.

Những nội dung đáng chú ý đã được Passion Investment tổng hợp sau khi tham gia cuộc họp.

Tổng kết tình hình kinh doanh quý I/2021

– Tình hình kinh doanh đã tốt trở lại, đơn hàng dồi dào đã đủ đơn hàng đến tháng 8 năm nay.

– Các khách hàng lớn Columbia, Walmart, Haddad đều tăng đặt hàng, Columbia chọn MSH làm đối tác chiến lược ở khu vực châu Á.

– Với khách hàng NYCO, MSH có thể thu hồi 37% nợ xấp xỉ 60 tỷ đồng.

=> Kết thúc quý 1/2021, doanh thu của MSH đi ngang, lợi nhuận sau thuế tăng 54%.

Mục tiêu trong thời gian tới

– Nhà máy SH10 sẽ đi vào hoạt động vào quý III, tăng thêm 1500 nhân sự (tăng ~15% công suất).

– Sang tháng 4 – 5 năm 2022, nhà máy sẽ tuyển thêm 2500 – 3000 nhân sự, đảm bảo 100% công suất (tăng 25-30% công suất so với hiện tại).

– Ban lãnh đạo MSH tự tin từ năm 2022 công ty đạt được khoảng 600 tỷ lợi nhuận trước thuế.

– Quý 1 năm 2020 biên gộp thấp do phải làm chủ yếu CMT để đảm bảo có việc cho công nhân.

– Trả cổ tức tiền mặt 2020 là 30%, cổ tức 2021 dự kiến 30 – 45%.

Ghi nhanh

Rate this post