Công ty PNJ: Tỷ suất lợi nhuận gộp mục tiêu cho 2022 từ khoảng 18-20%

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) đã tổ chức họp thường niên năm 2021 để tổng kết tình hình kinh doanh quý 3/2021 và đặt ra mục tiêu cho năm tới.

Passion Investment đã tham dự cuộc họp ngày 9/11/2021 và tổng hợp những tin chính trong cuộc họp.

Tình hình kinh doanh năm 2021

 • Quý 3 vừa rồi là quý bị ảnh hưởng nhiều bởi dịch Covid.
 • Tháng 10 đã bắt đầu mở lại, ở Sài Gòn đã mở lại 93% số cửa hàng. Tổng doanh thu tháng 10 dự kiến tăng trưởng 10-15% yoy.
 • Sức mua toàn ngành vẫn chưa hồi phục lại.

+ Dự kiến sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới quý 1 và quý 2 năm 2022.

+ Tuy nhiên sức mua sẽ không phân bổ đều.

+ Sẽ có những doanh nghiệp chiếm thêm thị phần trong khi toàn thị trường giảm.

 • Công ty cố gắng giữ biên gộp bằng cách cắt giảm các chi phí vận hành, tuy nhiên vẫn cố gắng duy trì tiền lương cho người lao động.
 • Sẽ không điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho năm 2021.

Mục tiêu trong thời gian tới

 • Doanh nghiệp cố gắng đẩy mạnh kênh digital để tiếp cận thêm khách hàng.
 • Công ty dự kiến tới năm 2025 sẽ có khoảng 600 cửa hàng (không tính các cửa hàng shop-in-shop).
 • Về cảm quan của Ban lãnh đạo thì sau mỗi lần khủng hoảng, PNJ đều thu hút thêm lượng khách hàng mới.
 • Doanh thu TB/CH phần lớn các khu vực đã tăng trưởng dương trong tháng 10 so với cùng kỳ.
 • Việc đầu tư capex năm 2022 dự kiến sẽ được phân bổ như sau:

+ 55% cho hệ thống bán lẻ.

+ 25% cho sản xuất.

+ 20% cho việc chuyển đổi số.

 • Biên net các năm 2020, 2021 thấp hơn 2019 do đặc thù 2 năm này xảy ra dịch bệnh nên việc tiêu thụ vàng miếng chiếm tỷ trọng cao hơn khiến biên mỏng hơn. Tỷ suất lợi nhuận gộp mục tiêu cho 2022 từ khoảng 18-20%.
 • Công ty chủ yếu đánh vào thị phần trung, cao cấp.

+ Phân khúc trung cao cấp mới chiếm khoảng 30% dung lượng thị trường.

+ Dự kiến phân khúc này vẫn còn nở ra trong các năm tiếp theo do thu nhập của người dân tăng lên.

 • Việc phát hành riêng lẻ dự kiến sẽ bị rời tới tháng 1 năm sau do dịch bệnh.

Ghi nhanh

Rate this post