Đánh giá tình hình lạm Phát của Mỹ quý I/2021

Đánh giá tình hình lạm Phát của Mỹ quý I/2021

CPI – Chỉ số giá tiêu dùng

– CPI-U (All Urban Consumers – chỉ số giá tiêu dùng của cư dân thành thị) tháng 2 tăng 0.4% so với tháng trước (số tháng 1 là 0.3%), tăng 1.7% so với cùng kỳ (số tháng 1 là 1.4%).

– CPI less food and energy (chỉ số giá tiêu dùng loại trừ thực phẩm và năng lượng) tháng 2 tăng 0.1% so với tháng trước (số tháng 1 là 0%), tăng 1.3% so với cùng kỳ (số tháng 1 là 1.4%).

Giả định CPI các tháng còn lại từ nay đến cuối năm đều tăng 0.3% so với tháng trước (từ tháng 3), CPI bình quân năm 2021 sẽ là 3.5%. Để CPI bình quân năm 2021 dưới 2% thì CPI các tháng còn lại phải tăng dưới 0.1% so với tháng trước.

PCE – Chi phí chi tiêu cá nhân

– PCE tháng 2 tăng 0.2% so với tháng trước (số tháng 1 là 0.3%), tăng 1.6% so với cùng kỳ (số tháng 1 là 1.5%).

– PCE excluding Food and Energy (chi tiêu cá nhân bao gồm thực phẩm và năng lượng) tăng 0.1% so với tháng trước (số tháng 1 là 0.3%), tăng 1.4% so với cùng kỳ (số tháng 1 là 1.5%).

Giả định PCE các tháng còn lại từ nay đến cuối năm đều tăng 0.2% so với tháng trước, PCE bình quân năm 2021 sẽ là 2.4%. Để PCE bình quân năm dưới 2% thì PCE các tháng còn lại phải tăng dưới 0.1% so với tháng trước.

Theo nhận định của Passion Investment, rủi ro lạm phát khá rõ ràng tại Mỹ, khả năng cao CPI và PCE sẽ vượt 2% trong 1-2 tháng tới. Nếu lạm phát tại Mỹ vượt trên mức 2% thì có khả năng FED sẽ cân nhắc điều chỉnh chính sách tiền tệ và sẽ không thuận lợi cho thị trường chứng khoán toàn cầu.

Passion Investment: Uy tín – An toàn – Hiệu quả

Địa chỉ: Tầng 3, tòa FS Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0966545553

Email: info@pif.vn

Fanpage: Passion Investment

Rate this post
TIN LIÊN QUAN