Cam kết lợi nhuận tối thiểu

Với hình thức hợp tác Cam kết lợi nhuận tối thiểu khách hàng sẽ luôn được đảm bảo nhận một mức lợi nhuận tối thiểu là 6%/năm không phụ thuộc vào kết quả đầu tư. Đây là hình thức đầu tư phù hợp với các khách hàng mong muốn một mức lãi suất cao hơn gửi tiền tại ngân hàng nhưng vẫn muốn đảm bảo an toàn khoản vốn đầu tư.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Cam kết đạt tỷ suất lợi nhuận cơ sở: hay còn gọi là mức lợi nhuận tối thiểu cam kết cho khách hàng là 6%/năm. Trong mọi trường hợp khách đều nhận được mức lợi nhuận tối thiểu 6%/năm. Trường hợp lợi nhuận chưa đạt tỷ lệ 6% hoặc lỗ, công ty Passion Investment chịu toàn bộ phần lỗ hoặc chưa đạt này.

Phí thưởng hiệu quả: 50% phần lợi nhuận vượt mức tỷ suất lợi nhuận cơ sở. Nếu lợi nhuận vượt 6% thì khách hàng sẽ nhận thêm 50% của phần vượt 6% này, phần 50% còn lại sẽ trả phí thưởng cho công ty Passion Investment.

Thời hạn hợp tác đầu tư: Tối thiểu một (01) năm.

MINH HỌA HÌNH THỨC HỢP TÁC

Khách hàng A quyết định hợp tác đầu tư với Passion Investment. Sau thời hạn hợp tác đầu tư cam kết, 2 bên sẽ cùng tính toán hiệu quả đầu tư và xảy ra các tình huống sau:

  • Tình huống 1: Nếu lợi nhuận là 6%, toàn bộ 6% sẽ thuộc về khách hàng A.
  • Tình huống 2: Nếu lợi nhuận là 20%, thì 6% thuộc về khách hàng, phần còn lại 14% sẽ chia khách hàng 50% tương đương 7% và Passion Invesment thu 50% phí thưởng tương đương 7%. Kết quả: khách hàng A thu về lợi nhuận 13%.
  • Tình huống 3: Nếu lợi nhuận là 2%, Passion Investment sẽ bỏ 4% thiếu vào cho khách hàng. Kết quả: khách hàng A thu về lợi nhuận 6%.
  • Tình huống 4: Nếu lỗ -20%, Passion Investment sẽ bỏ vào 26%. Kết quả: khách hàng A thu về lợi nhuận 6%.

chia-se-loi-nhuan1

Đầu tư ngay