Chia sẻ lợi nhuận

Chia sẻ lợi nhuận là hình thức hợp tác đầu tư dành cho các khách hàng đặt mục tiêu lợi nhuận vượt trội và sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư không hiệu quả. Với hình thức này, nhà đầu tư sẽ cùng chia sẻ với Passion Investment cả lợi nhuận và rủi ro.

CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG

Lợi nhuận cơ sở: hay còn gọi là mức lợi nhuận tối thiểu cam kết cho khách hàng là 6%/năm.

Phí thưởng hiệu quả: 20% phần lợi nhuận vượt mức Lợi nhuận mục tiêu. Nếu lãi vượt 6% thì khách hàng sẽ nhận thêm 80% của phần lãi vượt 6% này, phần 20% còn lại sẽ trả phí thưởng cho công ty Passion Investment.

Thời hạn hợp tác đầu tư: Tối thiểu một (01) năm.

MINH HỌA HÌNH THỨC HỢP TÁC

Khách hàng A quyết định hợp tác đầu tư với Passion Investment. Sau thời hạn hợp tác đầu tư cam kết, 2 bên sẽ cùng tính toán hiệu quả đầu tư và xảy ra các tình huống sau:

  • Tình huống 1: Nếu lợi nhuận đạt từ 0% đến 6% thì toàn bộ lợi nhuận sẽ do khách hàng A thu về.
  • Tình huống 2: Nếu lợi nhuận đạt 20%, thì 6% thuộc về khách hàng, phần còn lại 14% sẽ chia khách hàng 80% tương đương 11,2% và Passion Investment thu 20% phí thưởng tương đương 2,8%. Kết quả: khách hàng A thu về lợi nhuận 17,2%.
  • Tình huống 3: Nếu khoản đầu tư ghi nhận lỗ, khách hàng A chịu toàn bộ phần lỗ.

 

chia-se-loi-nhuan1

Đầu tư ngay