Đầu tư

Để có thể tiến hành đầu tư cùng Passion Investment, Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN
  • Quý khách nhấn vào đây để đăng ký làm thành viên trong hệ thống của Passion Investment

Bước 2: LẤY SỐ HỢP ĐỒNG
  • Quý khách nhấn vào đây để đăng nhập vào Khu vực Thành viên của Passion Investment. Sau khi đăng nhập, Quý khách cập nhật các thông tin cá nhân theo hướng dẫn của hệ thống, sau đó nhấn Tạo hợp đồng mới để bắt đầu tạo hợp đồng Hợp tác đầu tư.

Bước 3: CHUYỂN KHOẢN
  • Sau khi tạo hợp đồng, Quý khách sẽ nhận được hướng dẫn trên màn hình để tiến hành chuyển khoản vào tài khoản của Passion Investment.

Bước 4: HOÀN TẤT
  • Passion Investment sẽ liên hệ với Quý khách để hoàn tất thủ tục.