Điều cần biết về quỹ đầu tư chứng khoán tại Việt Nam

Quỹ đầu tư là một thuật ngữ không còn mới ở Việt Nam. Tuy nhiên khi được hỏi quỹ đầu tư là gì, phân loại quỹ đầu tư, cơ chế hoạt động của nó như thế nào thì không nhiều người trả lời đúng.

Vậy quỹ đầu tư là gì? Quỹ đầu tư chứng khoán thực chất là quỹ được hình thành từ nguồn vốn của nhiều nhà đầu. Quỹ này lập ra với mục đích kiếm lợi nhuận từ việc đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Trong đó, nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hàng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ (theo Khoản 27 Điều 6 Luật Chứng khoán).

chứng khoán trực tuyến

1. Phân loại các loại quỹ đầu tư  

Có nhiều cách phân loại quỹ đầu tư. Tùy thuộc vào phương thức huy động vốn, cơ chế quản lý quỹ, hay đối tượng đầu tư mà cách phân loại loại hình quỹ là khác nhau. Hiện nay, cách phân loại phổ biến nhất là dựa theo phương thức huy động vốn, quỹ đầu tư chứng khoán được chia thành hai loại:

Quỹ đại chúng: Là quỹ đầu tư uy tín thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng. Thông thường, về mặt pháp luật, quỹ đầu tư đại chúng không bị giới hạn số lượng nhà đầu tư tối đa vào quỹ. Nhưng do số lượng các nhà đầu tư quá lớn nên quỹ đại chúng vẫn có giới hạn đầu tư nhằm đảm bảo an toàn cho nguồn vốn của các nhà đầu tư góp vốn vào quỹ.

Quỹ thành viên: Là quỹ đầu tư uy tín được thành lập từ nguồn vốn góp của một số nhà đầu tư nhất định và không phát hành chứng chỉ quỹ ra công chúng. Những người đầu tư vào quỹ thành viên không phải là nhà đầu tư mà là thành viên góp vốn hay thành viên quỹ đầu tư. Luật chứng khoán năm 2006 quy định quỹ thành viên có tối đa không quá 30 thành viên và tất cả thành viên phải là pháp nhân.

2. Hoạt động của quỹ đầu tư là gì?

Hoạt động của quỹ đầu là là gì để có thể đảm bảo thu hút nhà đầu tư góp vốn và đem lại lợi nhuận cho những người đầu tư. Thực tế các quỹ đầu tư đều thực hiện ba hoạt động chính là: phát hành cổ phiếu, định giá cổ phiếu và chào bán cổ phiếu quỹ. Cụ thể như sau:

Phát hành cổ phiếu: Một sốquỹ đầu tư giá trị hoạt động theo mô hình công ty thường phát hành cổ phiếu để huy động vốn đầu tư. Còn với các quỹ đầu tư dạng tín thác sẽ phát hành chứng chỉ quỹ để huy động nguồn vốn. Chứng chỉ quỹ có thể phát hành dưới hình thức ghi danh hoặc vô danh. Và tất nhiên, chứng chỉ này có thể chuyển nhượng được giống như cổ phiếu.

Định giá cổ phiếu quỹ: Các quỹ đầu tư khi phát hành cổ phiếu/chứng chỉ quỹ cần định giá cổ phiếu và đưa ra một mức giá bán nhất định. Đối với quỹ theo mô hình công ty, việc định giá cổ phiếu sẽ do các tổ chức bảo lãnh phát hành xác nhận. Đối với quỹ theo mô hình đầu tư tín thác, công ty quản lý quỹ sẽ xác định giá chào bán các chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư.

Chào bán cổ phiếu quỹ: Có hai phương thức chào bán cổ phiếu quỹ là chào bán qua các tổ chức bảo lãnh phát hành hoặc quỹ trực tiếp chào bán. Các quỹ đầu tư dạng tín thác do công ty quản lý quỹ đứng ra thành lập thường hay chào bán trực tiếp mà không thông qua một kênh trung gian nào. Trong khi đó, các quỹ đầu tư theo mô hình công ty lại “chuộng” bán cổ phiếu quỹ thông qua tổ chức bảo lãnh phát hành.

quỹ đầu tư

Dù là quỹ đại chúng hay là quỹ thành viên thì quỹ đầu tư chứng khoán nào được lập ra cũng nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là lợi nhuận. Lợi nhuận này giúp chi trả cổ tức và gia tăng nguồn vốn ban đầu cho các nhà đầu tư thành viên. Đối với các quỹ đầu tư giá trị như Passoin Investment Fund (PIF), để hạn chế tối đa các rủi ro trong đầu tư, chúng tôi luôn nghiên cứu kỹ cổ phiếu hoặc doanh nghiệp đang niêm yết trước khi đi đến quyết định đầu tư.

Ở Việt Nam, các quỹ đầu tư chứng khoán trong đó có quỹ mở chưa xuất hiện nhiều và chủ yếu là những tên tuổi lớn của nước ngoài. Song theo nhiều chuyên gia dự báo, loại hình quỹ đầu tư chứng khoán chắc chắn sẽ ngày càng chiếm ưu thế trong thời gian tới.

Nguồn: Passion Investment

3.5/5 - (2 bình chọn)