Forbes Việt Nam: Hướng dẫn đầu tư 2020

PHÂN BỔ TÀI SẢN: Với thực trạng nền kinh tế sẽ rất khó khăn 1-2 năm tới, và doanh thu cũng như lợi nhuận của đa số các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, đây là giai đoạn rất khó khăn cho đầu tư vào thị trường cổ phiếu.

Tính tới thời điểm hiện tại khi thị trường cổ phiếu đã hồi phục khá mạnh từ mức đáy vào cuối tháng 3 thì mức độ rủi ro ngày càng tăng cao, nhà đầu tư nên giảm tỉ trọng tài sản rủi ro, có thể cân đối tỉ lệ 80-90% là tiết kiệm, và chỉ 10-20% phân bổ vào cổ phiếu giai đoạn này.

Tuy nhiên nếu thị trường giảm trở lại và tất cả các khó khăn của nền kinh tế và doanh nghiệp được phản ánh vào thị giá thì đó là thời điểm nhà đầu tư gia tăng tỉ trọng cổ phiếu.

https://forbesvietnam.com.vn/tin-cap-nhat/forbes-viet-nam-huong-dan-dau-tu-2020-11257.html

Rate this post