[Video] Hành động phù hợp cho nhà đầu tư giai đoạn thị trường đi xuống

Vào thời điểm này, nhà đầu tư nên có hướng hành động ra sao: Nằm im chờ thời hay cân nhắc vào dần một số nhóm cổ phiếu? Hãy lắng nghe video chia sẻ dưới đây của ông Lã Giang Trung – Tổng GĐ Passion Investment.

Nguồn: Talkshow Chọn Danh Mục do Báo Đầu tư – Đầu tư Chứng khoán tổ chức, ngày 12/5

Rate this post