Hiệu quả đầu tư Passion Investment

Đầu tư ngay

Với tiêu chí minh bạch được đặt lên hàng đầu, Passion Investment sẽ thường xuyên cập nhật hiệu quả đầu tư nhằm đáp ứng nhu cầu thông tin của quý khách hàng.

Biểu đồ thể hiện hiệu quả hình thức Hợp tác đầu tư (để hiểu rõ hơn về hình thức này vui lòng xem tại đây)

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ

Tỷ suất lợi nhuận từ đầu năm 2022: -3.03%

pif.vn
pif.vn
pif.vn
pif.vn

Xem chi tiết hiệu quả đầu tư hàng tuần tại đây

  • Giá trị Đơn vị đầu tư (ĐVĐT) ban đầu là 10.000 đồng tại thời điểm 3/1/2016. Giá trị này sẽ tăng/giảm tùy theo hiệu quả đầu tư của Passion Investment.
  • Vào thứ 6 hàng tuần, Công ty Passion Investment sẽ cập nhật số liệu hiệu quả đầu tư chính xác trên biểu đồ, giúp khách hàng có thể theo dõi thông tin thường xuyên.

[kk-star-ratings align="right" reference="auto" valign="bottom"]