Hình thức hợp tác

Khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn một trong nhiều hình thức hợp tác phù hợp với mục tiêu về lợi nhuận, chiến lược đầu tư, cũng như khẩu vị đầu tư và năng lực chịu rủi ro của từng khách hàng. Passion Investment cung cấp các hình thức hợp tác đa dạng như:

 

Dịch vụ hợp tác đầu tư