Họp ĐHCĐ FPT: Lợi nhuận 2020 tăng trưởng 12,8%, mục tiêu tăng trưởng 18% trong năm 2021

Trong cuộc họp ĐHCĐ diễn ra ngày hôm nay – mùng 9/4/2021, Đại diện Công ty cổ phần FPT (FPT) cho biết doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn trong năm 2020 lần lượt đạt 29.830 tỷ đồng và 3.538 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6% và 12,8%. 

Những thông tin chính được thảo luận/chia sẻ trong buổi họp đã được Đội ngũ đầu tư của Passion Investment tổng hợp trong báo cáo dưới đây.

1. Kết quả kinh doanh 2020

Trong bối cảnh tình hình Covid 19 diễn ra phức tạp, FPT vẫn đạt được kết quả kinh doanh năm 2020 khả quan:

– Doanh thu đạt 29.830 tỷ đồng, tăng trưởng 7,6%.

– Lợi nhuận trước thuế (LNTT) đạt 5.263 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8%.

– Lợi nhuận sau thuế của cổ đông là 3.538 tỷ đồng, tăng trưởng 12,8%. EPS 4.119 đồng/cp.

Khối công nghệ – dịch vụ CNTT thị trường nước ngoài

– Doanh thu 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,6%. Trong đó doanh thu từ Chuyển đổi số 3.219 tỷ, tăng trưởng 31%. Tỉ trọng đóng góp của Chuyển đổi số tăng từ 23% lên 27%.

– Lợi nhuận trước thuế đạt 1.970 tỷ đồng, tăng trưởng 14,4%. Biên LNTT cải thiện từ 15,9% lên 16,4%.

– Hợp đồng ký mới đạt 13.095 tỷ đồng, tăng trưởng 23%.

– Số lượng mega deal (hợp đồng > 1 triệu USD) đạt 90, tăng từ số lượng 65 năm trước. Trong đó có deal tới 150 triệu USD, thể hiện năng lực cạnh tranh của FPT.

– Mở rộng mạng lưới nhân sự toàn cầu: tuyển dụng 1000 người tại Trung tâm phần mềm ở Ấn Độ.

Khối công nghệ – dịch vụ CNTT trong nước

– Doanh thu 4805 tỷ, giảm -2,6%.

– Lợi nhuận trước thuế 267 tỷ, tăng 6,8%.

Khối viễn thông

– Doanh thu 10867 tỷ, tăng trưởng 11%.

– Lợi nhuận trước thuế 1819 tỷ, tăng trưởng 22,2%.

Khối giáo dục

– Doanh thu đạt 2157 tỷ, tăng trưởng 22%.

– Số lượng học sinh trung bình là 52.005 học sinh, tăng trưởng 30,4%.

– Kế hoạch năm 2021 FPT sẽ mở thêm các trường khối THPT.

Theo chủ tịch Trương Gia Bình và ban lãnh đạo chia sẻ, dịch Covid đã mang đến cho FPT cơ trong nguy. Dịch bệnh diễn ra trên toàn cầu đã khiến nhiều doanh nghiệp phát sinh nhu cầu phải Chuyển đổi số để làm nhiều hơn với ít nguồn lực hơn. Sau dịch, đội ngũ nhân sự FPT đã sẵn sàng cho nguồn công việc rất lớn, thể hiện qua con số tăng trưởng hợp đồng ký mới. Số lượng nhân sự khối Công nghệ cũng tăng lên 18.728 người, từ khoảng dưới 16.000 người năm 2019.

Ông Trương Gia Bình nhận định FPT đã leo lên một bậc trong chuỗi giá trị, từ công ty đi gia công đến công ty có dịch vụ tư vấn và năng lực triển khai toàn diện. Việc vượt qua 193 đối thủ cạnh tranh và thắng thầu dự án có giá trị tới 150 triệu USD là tiền đề để FPT có thể tự tin ký tiếp những hợp đồng giá trị lớn hơn trong tương lai.

2. Mục tiêu phát triển năm 2021

Năm 2021 sẽ là một năm khởi sắc của FPT. Lãnh đạo đặt ra mục tiêu doanh thu “cam kết” (TGĐ Khoa) tăng trưởng 16.4% và lợi nhuận tăng trưởng 18%.

Trong quý I FPT dự kiến doanh thu tăng 14% và lợi nhuận tăng 22%.

Trở ngại lớn nhất đối với đà tăng trưởng của FPT vẫn là vấn đề về nhân sự. Trong năm 2021 ban lãnh đạo đã có kế hoạch tuyển dụng thêm tới 7.000 nhân sự phục vụ cho các khối kinh doanh.

Ghi nhanh

Rate this post