Họp ĐHCĐ VIT 2021: Dự kiến chào bán CP cho cổ đông hiện hữu vào quý II, mục tiêu doanh thu năm đạt 1.640 tỷ đồng

Ngày 8/4 vừa qua, Công ty Cổ phần Viglacera Tiên Sơn (VIT) đã tiến hành họp ĐHCĐ thường niên 2021. Trong cuộc họp, đại diện VIT đã tổng kết một số kết quả đáng chú ý trong năm 2020 cũng như lên kế hoạch, mục tiêu sản xuất kinh doanh trong năm 2021.

Đội ngũ đầu tư của Passion Investment đã tham dự Đại hội và ghi lại những thông tin chính được thảo luận/chia sẻ trong buổi họp.

Tổng kết hoạt động năm 2020

Mua và đầu tư bổ sung nhà máy gạch Bạch Mã với công suất 9 triệu m2/năm với tổng mức đầu tư 1,207 tỷ đồng. Trong đó 700 tỷ đồng để mua nhà máy, 500 tỷ đồng để nâng cấp dây chuyền sản xuất gạch tấm lớn.

– Nguồn vốn đầu tư: 30% vốn tự có, 70% vốn vay.

– Dự kiến tổng công suất toàn công ty sau khi đầu tư nâng lên 19,8 triệu m2/năm.

– Dự kiến nhà máy mới sẽ chạy hết công suất vào năm 2022.

– Chia cổ tức tiền mặt năm 2020 là 18%. Dự kiến cổ tức 2021 là 10%.

– Kỳ họp ĐHCĐ bất thường vào tháng 2/2021 đã thống nhất phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để nâng vốn điều lệ từ 195 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng. Giá chào bán: 10,000đ/cp. Thời gian dự kiến là quý II năm 2021.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

Mục tiêu: Tổng doanh thu 1.640 tỷ đồng – tăng 27% yoy (so với cùng kỳ).

Lợi nhuận trước thuế là 60 tỷ đồng – đi ngang 2020.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022

Mục tiêu: Tổng doanh thu 2.600 tỷ đồng

Tăng 58.5% yoy, lợi nhuận trước thuế đạt 84 tỷ đồng – tăng 40% yoy.

Ghi nhanh

Rate this post