[Video] Không nên cầm nhiều cổ phiếu – Lời khuyên của CEO Passion Investment

Trong chương trình Khớp lệnh số mới đây, CEO Passion Investment – Ông Lã Giang Trung đã có chia sẻ và lời khuyên rằng “Nhà đầu tư không nên cầm nhiều cổ phiếu”.

Hãy cùng lắng nghe lý do vị CEO có cách nhìn hơi bi quan về thị trường trong video sau đây.

Nguồn: Chương trình Khớp lệnh ngày 28/03/2022

Rate this post