[Video] Lời khuyên và bài học cho nhà đầu tư – Ông Lã Giang Trung

Thực tế có rất ít cổ phiếu rẻ đáng để nhà đầu tư mua. Tuy nhiên dưới góc nhìn và kinh nghiệm chuyên môn, CEO Passion Investment sẽ đưa ra gợi ý và lời khuyên cùng bài học hữu ích nhất nhà đầu tư có thể tham khảo.

Nguồn: Chương trình Khớp lệnh ngày 28/03/2022

Rate this post