[Video] Nhận định nhóm ngành hưởng lợi – Chia sẻ từ chuyên gia

Với bối cảnh thị trường diễn biến phức tạp như tình hiện tại, đâu sẽ là nhóm ngành hưởng lợi nhà đầu tư nên cân nhắc?

Mời quý nhà đầu tư cùng lắng nghe chia sẻ dưới đây của CEO Passion Investment – ông Lã Giang Trung👇

Nguồn: Bí mật đồng tiền ngày 02/03/2022

Rate this post