[Video] Nhận định về “Lạm phát đình đốn” và ảnh hưởng của lạm phát, lãi suất

Theo CEO Passion Investment, trong trường hợp giá dầu “neo” quá cao, nhà đầu tư cần cẩn trọng với mối đe dọa của “lạm phát đình đốn” với thị trường chứng khoán.

Nguồn: Bí mật đồng tiền ngày 02/03/2022

Rate this post