[Video] Nhận định về nhóm ngành bất động sản – Ông Lã Giang Trung

Ông Lã Giang Trung – CEO Passion Investment chia sẻ quan điểm về thị trường giai đoạn hiện nay và nhận định về nhóm ngành bất động sản.

Nguồn: Bản tin tài chính kinh doanh trưa 28/03/2022

Rate this post