[Video] Nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận đà tăng trưởng hấp dẫn?

Mức độ chiết khấu của nhóm ngân hàng khá sâu trong thời gian dài. Không ít ý kiến cho rằng nhóm cổ phiếu ngân hàng có đà tăng trưởng hấp dẫn trong thời gian tới.

Nguồn: Tài chính kinh doanh sáng ngày 15/7/2022

Rate this post