[Video] P/E của các doanh nghiệp giảm đã hấp dẫn để đầu tư chưa?

P/E của các doanh nghiệp hiện tại đã đủ hấp dẫn để đầu tư chưa? Hãy theo dõi video chia sẻ của ông Lã Giang Trung – CEO Passion Investment cùng ông Phan Dũng Khánh – Giám đốc đầu tư Maybank Investment Bank trong video dưới đây.

Nguồn: Talkshow Chọn Danh Mục do Báo Đầu tư – Đầu tư Chứng khoán tổ chức, ngày 12/5

Rate this post