Chiến lược đầu tư của Passion Investment

Chiến lược đầu tư của Passion Investment

Chiến lược đầu tư của Passion Investment cho mỗi giai đoạn được bắt đầu từ việc phân bổ tài sản, lựa chọn tỷ trọng cổ phiếu (equity) trong danh mục. Passion Investment sẽ tập trung vào việc nghiên cứu chu kỳ của nền kinh tế, chu kỳ của thị trường chứng khoán và quyết định tỷ trọng cổ phiếu phù hợp cho mỗi giai đoạn. Danh mục cũng có thể sử dụng đòn bẩy (leverage) để gia tăng lợi nhuận hoặc có thể nắm giữ 100% tiền mặt và bán hợp đồng tương lai (VN30F) khi cần thiết. Vì thế chiến lược đầu tư của danh mục có thể dẫn tới tỷ lệ cổ phiếu có thể lớn hơn 100% hoặc tỷ lệ cổ phiếu có thể nhỏ hơn 0%.

Sau khi đã xác định được tỷ trọng cổ phiếu phù hợp, Passion Investment sẽ dựa trên việc nghiên cứu các yếu tố cơ bản (Fundamental) của các doanh nghiệp để ra các quyết định đầu tư lựa chọn cổ phiếu. Bên cạnh các cổ phiếu niêm yết, danh mục đầu tư cũng có phân bổ vào các chứng khoán phái sinh như chứng quyền (Covered warrant – CW), hợp đồng tương lai (VN30F) cho mục đích gia tăng lợi nhuận hoặc phòng ngừa rủi ro (Hedging) cho danh mục. Nếu danh mục đang nắm giữ các cổ phiếu rất triển vọng, mà cần giảm tỷ trọng cổ phiếu cho tổng thể danh mục thì Passion Investment sẽ thực hiện hoạt động Hedging thông qua việc bán hợp đồng tương lai và vẫn tiếp tục nắm giữ cổ phiếu.

Phương pháp lựa chọn cổ phiếu cụ thể của Passion Investment dựa trên nền tảng của phương pháp đầu tư giá trị (Value investing). Việc đầu tư dựa trên việc đánh giá khả năng tạo ra lợi nhuận, dòng tiền trong dài hạn của doanh nghiệp hoặc là khối lượng tài sản mà doanh nghiệp đang sở hữu.

Lợi nhuận thu được từ việc đầu tư cổ phiếu đến từ hai phần: khả năng tạo ra lợi nhuận của doanh nghiệp hàng năm và khả năng mua được giá cổ phiếu rẻ hơn giá trị thật và bán cổ phiếu cao hơn giá trị thật.

  • Passion Investment tập trung nhiều vào việc nắm giữ lâu dài những doanh nghiệp tốt, có khả năng phát triển trong tương lai, nhưng cũng sẵn sàng bán khi giá cổ phiếu vượt quá giá trị thật và chuyển đổi sang các cổ phiếu khác tiềm năng hơn.
  • Mức lợi nhuận thu được từ đầu tư kỳ vọng 30-50%/năm, tương ứng với mức lợi nhuận ROE khoảng 20%/năm mà một doanh nghiệp hoạt động tốt trong nền kinh tế có thể đạt được cộng với từ 10 – 30% chênh lệch từ việc mua được giá rẻ hoặc bán giá cao hơn giá trị thật.
  • Với mục tiêu đầu tư tập trung không dàn trải, Passion Investment lựa chọn chỉ đầu tư chủ yếu vào 8-10 cổ phiếu. Passion Investment chỉ đầu tư vào các doanh nghiệp mà mình hiểu nhất sau khi đã nghiên cứu chi tiết về lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp, triển vọng ngành và sự cạnh tranh trong ngành mà doanh nghiệp đó đang tham gia và từ đó có thể xác định được giá trị của doanh nghiệp. Việc ra quyết định đầu tư chỉ được thực hiện khi có một biên an toàn (Margin of safety) đủ lớn để phòng ngừa cho các sai sót có thể mắc phải trong quá trình nghiên cứu và định giá doanh nghiệp.

Cách phân loại doanh nghiệp trong Đầu Tư

Đối với lĩnh vực đầu tư, có rất nhiều cách phân loại cổ phiếu. Tuy nhiên, từ kinh nghiệm thực tế rút ra từ hoạt động đầu tư thì hiện tại Passion Investment đang phân làm 3 loại cổ phiếu cho hoạt động đầu tư:

1. Doanh nghiệp siêu sao – Là các doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh đặc biệt và nằm trong một thị trường lớn, tăng trưởng –> các doanh nghiệp này duy trì được mức tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận tốt trong thời gian dài (bình quân trên 15%)

  • Nhờ có lợi thế cạnh tranh mà các doanh nghiệp này cũng luôn duy trì tỷ suất lợi nhuận trên mức bình quân của thị trường: ROE bình quân trên 15%
  • Đây là các doanh nghiệp đặc biệt mà nhà đầu tư nên nắm giữ, chỉ cần mua các cổ phiếu này ở mức P/E xung quanh 10 lần thì kể cả thị trường chứng khoán có thế nào thì việc nắm giữ dài hạn các doanh nghiệp này cũng sẽ đem lại tỷ suất lợi nhuận bình quân ít nhất 15%/năm

2. Doanh nghiệp thông thường – Là các doanh nghiệp hoạt động tương đối ổn định và khó tăng trưởng (có thể ở thị trường hẹp)

  • Duy trì tỷ suất lợi nhuận ở mức trung bình của nền kinh tế
  • Các doanh nghiệp này nên mua giá rẻ, P/E 5-7 lần mới hấp dẫn

3. Doanh nghiệp kém cỏi (mua tài sản) – Hoạt động kém, sinh lời thấp, có thể thua lỗ

  • Mua dựa vào giá trị tài sản: tiền mặt, tài sản lưu động, bất động sản;
  • Mua khi giá thị trường thấp hơn nhiều so với giá trị tài sản

4.3/5 - (10 bình chọn)
TIN LIÊN QUAN