[Video] Quan điểm của ông Lã Giang Trung về việc đặt kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp BĐS năm 2022

Hãy lắng nghe quan điểm của ông Lã Giang Trung – CEO Passion Investment về việc đặt kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp BĐS năm 2022 trong video sau đây.

Nguồn: Tài chính kinh doanh tối ngày 9/5/2022

1/5 - (1 bình chọn)