Quản lý tài khoản là hình thức hợp tác giữa Passion Investment và nhà đầu tư. Trong đó, Passion Investment sẽ quản lý và đầu tư trên tài khoản cá nhân riêng lẻ mà nhà đầu tư giao cho.
abcas
Hình thức tư vấn đầu tư áp dụng với cả khách hàng cá nhân và tổ chức

Đặc điểm dịch vụ: 

 • Nhà đầu tư có tài khoản giao dịch chứng khoán riêng;
 • Dễ dàng kiểm soát khoản đầu tư;
 • Passion Investment không thực hiện viêc nộp/rút tiền/chuyển khoản của tài khoản đầu tư;
 • Số vốn tối thiểu là 5 tỷ đồng;

Hình thức hợp tác

 • Đối tượng khách hàng: tổ chức và cá nhân
 • Số vốn tối thiểu nhận quản lý: 5 tỷ đồng

Chia sẻ lợi nhuận

 • Lợi nhuận cơ sở cho khách hàng là 6%/năm.
 • Nếu lợi nhuận vượt mức 6%, khách hàng nhận thêm 70% phần vượt mức 6%.
 • Khách hàng chấp nhận rủi ro khi đầu tư không hiệu quả.

Ví dụ

 • Nếu lợi nhuận là 6%, toàn bộ 6% sẽ do khách hàng thu về.
 • Nếu lợi nhuận là 20%, thì 6% thuộc về khách hàng, phần còn lại 14% sẽ chia khách hàng 70% tương đương 9.8% và Passion Investment thu 30% phí thưởng tương đương 4.2%, khách hàng thu về tổng cộng 15.8%.
 • Nếu lợi nhuận dưới 6% hoặc lỗ thì khách hàng sẽ chịu toàn bộ.

Cam kết lợi nhuận tối thiểu

 • Khách hàng luôn nhận được tối thiểu 6%/năm.
 • Nếu lợi nhuận vượt mức 6%, khách hàng nhận thêm 40% phần vượt mức 6%.
 • Khách hàng không phải chịu rủi ro thua lỗ.

Ví dụ

 • Nếu lợi nhuận là 6%, toàn bộ 6% sẽ do khách hàng thu về.
 • Nếu lợi nhuận là 20%, thì 6% thuộc về khách hàng, phần còn lại 14% sẽ chia khách hàng 40% tương đương 5.6% và Passion Investment thu 60% phí thưởng tương đương 8.4%, khách hàng thu về tổng cộng 11.6%.
 • Nếu lợi nhuận dưới 6% hoặc lỗ, Passion Investment sẽ chịu trách nhiệm trả đủ gốc và lãi 6% cho khách hàng.

Cách thức đầu tư

Đối với quý nhà đầu tư

Bước 1

Ký hợp đồng

Bước 2

Mở tài khoản

Bước 3

Giao username & password

Bước 4

Theo dõi tài khoản đầu tư

Bước 5

Tất toán

Đối với Passion Investment

Bước 1

Ký hợp đồng

Bước 2

Nhận tài khoản

Bước 3

Nhận username & password

Bước 4

Đầu tư

Bước 5

Tất toán

vì sao nên chọn dịch vụ Quản lý tài khoản

DỄ DÀNG KIỂM SOÁT KHOẢN ĐẦU TƯ
 • Passion Investment không thực hiện việc rút/chuyển tiền trên tài khoản khách hàng;
 • Passion Investment chỉ có quyền thực hiện giao dịch mua bán chứng khoán.
 • Khách hàng có thể theo dõi trạng thái tài khoản của mình 24/7.

MỨC PHÍ CẠNH TRANH
 • Passion Investment không thu phí cố định.
 • Công ty chỉ thu phí dịch vụ quản lý khi khách hàng đạt được lợi nhuận trên mức 6%.