[Video] Tín hiệu xác định nhịp hồi thị trường – Chia sẻ từ chuyên gia

Trong một thị trường giá xuống như hiện tại, nhận biết tín hiệu nhịp hồi rất khó. Vậy làm thế nào để CEO Passion Investment có thể xác định được tín hiệu nhịp hồi thị trường để bảo toàn vốn và vượt qua những biến động?

Nguồn: Talkshow Chọn Danh Mục do Báo Đầu tư – Đầu tư Chứng khoán tổ chức, ngày 12/5

Rate this post