4 phương pháp tiết kiệm hiệu quả vốn ít

Làm sao kiểm soát số tiền mình đã đầu tư? Đang là một câu hỏi khó mà bạn nên quan tâm và tìm hướng đi đúng cho mình. Dưới đây là 4 phương pháp tiết kiệm hiệu quả vốn ít mà Passion Investment tư vấn cho các bạn.

Xem thêm

Tiết kiệm sinh lời cao với hình thức hợp tác đầu tư

Các ngân hàng hiện nay để thu hút tiền mặt trong dân đã có sự chênh lệch về lãi suất huy động vốn, tuy nhiên mức độ chênh lệch này không quá xa. Vì vậy, thay vì mong muốn tiết kiệm sinh lời cao, tại sao bạn không sử dụng hình thức hợp tác đầu từ với Passion Investment?

Xem thêm