Yên tâm đầu tư – Nâng tầm dịch vụ

Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư Passion Investment và công ty TNHH Grant Thornton Việt Nam đã ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán bao gồm : kiểm toán báo cáo tài chính tài khoản đầu tư hợp tác kinh doanh cho giai đoạn từ ngày 1/1/2016 đến hết ngày 31/12/2016.

Xem thêm