Tình hình dòng tiền các Ngân hàng trung ương tuần từ 23/6-30/6/2022

🔰 FED - Cục Dự trữ liên bang Mỹ - Tuần từ 23/06 - 30/06/2022, Total asset (tổng giá trị tài sản) của FED giảm 21 tỷ $ (trong đó MBS giảm 19 tỷ, Treasury tăng 1 tỷ $). - Tổng 4 tuần gần nhất (02/06 - 30/06/2022), total asset của FED giảm 2 tỷ. - Tăng/giảm total asset của FED trong 4 tuần gần nhất: 3 tỷ; 14 tỷ; 2 tỷ; -21 tỷ ($). 🔰 ECB - Ngân hàng Trung ương châu Âu - Tuần từ 17/06 - 24/06: Total asset của ECB tăng khoảng 8.04 tỷ EUR. - Tổng 4 tuần gần nhất (27/05 - 24/06/2022), total asset của ECB tăng khoảng 22.15 tỷ EUR. - Tăng/giảm total asset của ECB trong 4 tuần gần nhất: 4.08 tỷ; 3.03 tỷ; 7 tỷ; 8.04 tỷ (EUR). 🔰 BoJ - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản - 10 ngày từ 20/06 - 30/06: Total asset giảm khoảng 91 tỷ $. - 40 ngày gần nhất từ 20/05 - 30/06/2022, total asset của BoJ giảm khoảng 86 tỷ $. - Tăng/giảm total asset của BoJ trong 40 ngày gần nhất: -50 tỷ; 20 tỷ; 35 tỷ; -91 tỷ ($). Kết luận: Các Ngân hàng Trung ương đã bắt đầu thắt chặt các chính sách tiền tệ. Cụ thể, FED bắt đầu tăng lãi suất và giảm quy mô tài sản. Việc FED đã kết thúc chính sách bơm tiền và tăng lãi suất là một rủi ro đối với thị trường chứng khoán.
FED – Cục Dự trữ liên bang Mỹ
– Tuần từ 23/06 – 30/06/2022, Total asset (tổng giá trị tài sản) của FED giảm 21 tỷ $ (trong đó MBS giảm 19 tỷ, Treasury tăng 1 tỷ $).
– Tổng 4 tuần gần nhất (02/06 – 30/06/2022), total asset của FED giảm 2 tỷ.
– Tăng/giảm total asset của FED trong 4 tuần gần nhất: 3 tỷ; 14 tỷ; 2 tỷ; -21 tỷ ($).
ECB – Ngân hàng Trung ương châu Âu
– Tuần từ 17/06 – 24/06: Total asset của ECB tăng khoảng 8.04 tỷ EUR.
– Tổng 4 tuần gần nhất (27/05 – 24/06/2022), total asset của ECB tăng khoảng 22.15 tỷ EUR.
– Tăng/giảm total asset của ECB trong 4 tuần gần nhất: 4.08 tỷ; 3.03 tỷ; 7 tỷ; 8.04 tỷ (EUR).
 BoJ – Ngân hàng Trung ương Nhật Bản
– 10 ngày từ 20/06 – 30/06: Total asset giảm khoảng 91 tỷ $.
– 40 ngày gần nhất từ 20/05 – 30/06/2022, total asset của BoJ giảm khoảng 86 tỷ $.
– Tăng/giảm total asset của BoJ trong 40 ngày gần nhất: -50 tỷ; 20 tỷ; 35 tỷ; -91 tỷ ($).
Kết luận: Các Ngân hàng Trung ương đã bắt đầu thắt chặt các chính sách tiền tệ. Cụ thể, FED bắt đầu tăng lãi suất và giảm quy mô tài sản. Việc FED đã kết thúc chính sách bơm tiền và tăng lãi suất là một rủi ro đối với thị trường chứng khoán.

Passion Investment: Uy tín – An toàn – Hiệu quả

Địa chỉ: Tầng 3, tòa FS Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0966545553

Email: info@pif.vn

Fanpage: Passion Investment

Rate this post
TIN LIÊN QUAN