Tình hình dòng tiền các Ngân hàng trung ương tuần từ 3/11-10/11/2021

FED - Cục Dự trữ liên bang Mỹ - Tuần từ 03/11 - 10/11/2021, Total asset (tổng giá trị tài sản) của FED tăng 88 tỷ $ (trong đó MBS tăng 66 tỷ, Treasury tăng 19 tỷ $). - Tổng 4 tuần gần nhất (14/10 - 10/11/2021), total asset của FED tăng 182 tỷ, cao hơn 62 tỷ so với mục tiêu là 120 tỷ/tháng. - Tăng/giảm total asset của FED trong 4 tuần gần nhất: 84 tỷ; -9 tỷ; 19 tỷ; 88 tỷ ($). 🔰 ECB - Ngân hàng Trung ương châu Âu - Tuần từ 29/10 - 05/11: Total asset của ECB tăng khoảng 16.6 tỷ EUR. - Tổng 4 tuần gần nhất (08/10 - 05/11/2021), total asset của ECB tăng khoảng 68.4 tỷ EUR. - Tăng/giảm total asset của ECB trong 4 tuần gần nhất: 22.43 tỷ; 31.56 tỷ; -2.21 tỷ; 16.6 tỷ (EUR). 🔰 BoJ - Ngân hàng Trung ương Nhật Bản - 10 ngày từ 02/11 - 12/11: Total asset giảm khoảng 4 tỷ $. - 40 ngày gần nhất từ 30/09 - 12/11, total asset của BoJ tăng khoảng 10 tỷ $. - Tăng/giảm total asset của BoJ trong 40 ngày gần nhất: 10 tỷ; -21 tỷ; 25 tỷ; -4 tỷ ($). Kết luận: Các Ngân hàng Trung ương vẫn tiếp tục duy trì các chính sách tiền tệ để hỗ trợ cho đà tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, FED đã bắt đầu giảm quy mô bơm tiền (tapering) từ tháng 11 năm 2021.

FED – Cục Dự trữ liên bang Mỹ
– Tuần từ 03/11 – 10/11/2021, Total asset (tổng giá trị tài sản) của FED tăng 88 tỷ $ (trong đó MBS tăng 66 tỷ, Treasury tăng 19 tỷ $).
– Tổng 4 tuần gần nhất (14/10 – 10/11/2021), total asset của FED tăng 182 tỷ, cao hơn 62 tỷ so với mục tiêu là 120 tỷ/tháng.
– Tăng/giảm total asset của FED trong 4 tuần gần nhất: 84 tỷ; -9 tỷ; 19 tỷ; 88 tỷ ($).
ECB – Ngân hàng Trung ương châu Âu
– Tuần từ 29/10 – 05/11: Total asset của ECB tăng khoảng 16.6 tỷ EUR.
– Tổng 4 tuần gần nhất (08/10 – 05/11/2021), total asset của ECB tăng khoảng 68.4 tỷ EUR.
– Tăng/giảm total asset của ECB trong 4 tuần gần nhất: 22.43 tỷ; 31.56 tỷ; -2.21 tỷ; 16.6 tỷ (EUR).
BoJ – Ngân hàng Trung ương Nhật Bản
– 10 ngày từ 02/11 – 12/11: Total asset giảm khoảng 4 tỷ $.
– 40 ngày gần nhất từ 30/09 – 12/11, total asset của BoJ tăng khoảng 10 tỷ $.
– Tăng/giảm total asset của BoJ trong 40 ngày gần nhất: 10 tỷ; -21 tỷ; 25 tỷ; -4 tỷ ($).
Kết luận: Các Ngân hàng Trung ương vẫn tiếp tục duy trì các chính sách tiền tệ để hỗ trợ cho đà tăng của thị trường chứng khoán toàn cầu. Tuy nhiên, FED đã bắt đầu giảm quy mô bơm tiền (tapering) từ tháng 11 năm 2021.

Passion Investment: Uy tín – An toàn – Hiệu quả

Địa chỉ: Tầng 3, tòa FS Gold Season, 47 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội

Hotline: 0966545553

Email: info@pif.vn

Fanpage: Passion Investment

Rate this post
TIN LIÊN QUAN