[Video] Tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam và dự đoán 6 tháng cuối năm 2022

Nhìn nhận về tổng quan thị trường chứng khoán Việt Nam hiện tại, dự đoán những tương lai của thị trường 6 tháng cuối năm. Chia sẻ của ông Lã Giang Trung – CEO Passion Investment.

Nguồn: VNDirect ngày 14/7/2022

Rate this post