Tỷ suất lợi nhuận năm 2021 đạt 101,81%, Passion Investment xác lập kỷ lục mới

Năm 2021 là một năm khó khăn với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh cũng như sự biến động không ngừng của thị trường. Thế nhưng, Passion Investment vẫn vươn lên mạnh mẽ với tỷ suất lợi nhuận ấn tượng 101,81%, phát triển đội ngũ nhân sự chất lượng.

Cùng nhìn lại sự phát triển của Passion Investment qua 6 năm hoạt động trong video dưới đây: