[VIDEO] HỘI THẢO “2018 – ĐẦU TƯ THẾ NÀO CHO HIỆU QUẢ?”

Ngày 25/12/2017 tại Hội thảo “2018 – Đầu tư thế nào cho hiệu quả?”, Passion Investment đã ghi lại những khoảnh khắc chia sẻ của ông Lã Giang Trung về nhóm ngành đáng chú ý trong các năm tiếp theo và nhận định ngành dầu khí năm 2018.

(Video: Dự báo thị trường năm 2018 – 2020 nhóm ngành đáng chú ý)

 

(Video: Nhận xét về ngành dầu khí năm 2018)

Rate this post