[Video] Thị trường chứng khoán: Điểm sáng nào trong vùng trũng thông tin

Tình hình về lãi suất, lạm phát và diễn biến của thị trường vẫn đang khó để dự báo. Thị trường đang đối mặt với sức ép chốt lời ngắn hạn và sự thiếu vắng lực cầu đã tạo ra những nhịp điều chỉnh tạo cơ hội cho nhà đầu tư cơ cấu lại danh mục. Thời điểm hiện tại, thị trường chứng khoán đang rơi vào “vùng trũng thông tin” khi mà báo cáo kết quả kinh doanh quý II cũng đã đi đến hồi kết và nhà đầu tư đang đặt kỳ vọng rất lớn vào kết quả kinh doanh quý III sẽ được công bố trong hơn 1 tháng tới.

Nguồn: Bí mật đồng tiền số 33

Rate this post