[Video] Việc ngân hàng phát hành cổ phiếu và cổ tức bằng cổ phiếu có tác động như thế nào?

Hãy lắng nghe video chia sẻ của ông Lã Giang Trung – CEO Passion Investment về việc ngân hàng phát hành cổ phiếu và cổ tức bằng cổ phiếu trong chương trình Tạp chí Kinh tế cuối tuần.

Nguồn: Tạp chí Kinh tế cuối tuần ngày 7/5/2022

Rate this post