TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TRUYỀN THÔNG

Nhờ kết quả đầu tư vượt trội, nên mặc dù công ty chưa đầu tư nhiều vào hoạt động marketing và bán hàng nhưng lượng khách hàng của PI đang tăng lên nhanh chóng nhờ các khách hàng tin tưởng và giới thiệu. Tổng quy mô tài sản quản lý tại PI hiện nay là xấp xỉ 400 tỷ đồng, với lợi nhuận tỷ suất lợi nhuận đầu tư từ đầu năm 2016 đến nay đạt hơn 90%.

Xem thêm

Tuyển dụng chuyên viên tư vấn khách hàng

Bạn có biết làm thế nào để phát triển khách hàng và chăm sóc khách hàng một cách chuyên nghiệp? Bạn có muốn trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp của một Công ty tư vấn đầu tư và tích lũy kinh nghiệm trong tương lai?

Xem thêm

Tuyển dụng thực tập viên phân tích cổ phiếu

Bạn có muốn được hướng dẫn đào tạo kỹ năng nghiệp vụ cũng như hoàn thiện kiến thức tài chính? Bạn có muốn trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp của một quỹ đầu tư và có cơ hội nghề nghiệp trong tương lai?

Xem thêm

Tuyển dụng

STT Công việc Ngày đăng tuyển Ngày hết hạn 1 Tuyển dụng chuyên viên chăm sóc khách hàng 30/06/2016 2 Tuyển dụng chuyên viên phát triển kinh doanh 31/05/2016 3

Xem thêm