[Video] Talkshow Chọn danh mục: Tồn tại qua giông bão

Tâm lý sợ hãi bao trùm lên nhà đầu tư, kịch bản thị trường có quay về như giai đoạn năm 2008 được đặt ra không? Đâu sẽ là động lực để thị trường đi lên? Liệu đã test đáy thành công chưa hay chỉ là sóng hồi ngắn ngủi…

Câu trả lời cho những vấn đề này sẽ được CEO Passion Investment tiết lộ trong Talkshow Chọn Danh Mục do Báo Đầu tư – Đầu tư Chứng khoán tổ chức với chủ đề tuần “Tồn tại qua giông bão”

Nguồn: Talkshow Chọn Danh Mục do Báo Đầu tư – Đầu tư Chứng khoán tổ chức, ngày 12/5

Rate this post